بازی زندگی در جاوا

این بازی توسط کامپیوتر انجام می شود. تعدادی سلول به صورت یک ماتریس n*n وجود دارند. بعضی از سلول ها زنده (رنگ زرد) و بعضی مرده (رنگ خاکستری) هستند. بعد از گذشت یک واحد زمانی (مثلاً یک ثانیه) وضعیت سلول ها طبق قوانین زیر عوض می شود. بازی با یک هسته ی اولیه شروع می شود و مراحل رشد و نمو و مرگ و میر سلول باید مرحله به مرحله نشان داده شود.
• هر سلول زنده که ۱ همسایه ی زنده دارد یا هیچ همسایه ی زنده ای ندارد، از تنهایی می میرد.
• هر سلول زنده ای که ۴ یا بیش تر همسایه ی زنده داشته باشد از کمبودهای ناشی از جمعیت زیاد می میرد.
• هر سلول زنده با 2 یا 3 همسایه ی زنده، به حیات خود ادامه می دهد.
• هر سلول مرده که 3 همسایه ی زنده داشته باشد، به دنیا می آید (یا زنده می شود)
مراحل رشد و نمو از چپ به راست نشان داده شده اند.
بازی زندگی
حداقل ۱۰ حالت جالب که منجر به تولید اشکال زیبا بشود را پیدا کنید و به کاربر اجازه دهید که آنها را بارگذاری کند.
باید زمان بین تغییر حالت ها قابل کنترل باشد (مثل آهسته، معمولی و سریع).
حداقل سایز آرایه را 20 در 40 در نظر بگیرید. اما استفاده از اندازه های خیلی بزرگتر توصیه می شود. تعداد همسایه ها در مرزها کم تر است.

کلاس Person در جاوا نسخه ی Exception دار

نمونه کلاسی به اسم Person که از استثناها پشتیبانی می‌کند.
کلاس Person ویژگی های زیر را دارد:
ا- اسم
۲- جنسیت
۳- سن
در این کلاس نمونه، در صورتی که مقادیر غیر مجاز به کلاس داده شود، استثنای لازم تولید می‌شود تا در کلاس مشتری(دمو) بتوان استثنا را مدیریت کرد.

(بیشتر…)

الگوی تصویری در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک

تابعی در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک که بر حسب تعداد ردیف الگوی زیر را چاپ کند.
مثلا برای ورودی ۲ الگو به صورت زیر چاپ می شود.

 *
 *
 ***
 ***

برای ورودی ۳ الگو به صورت زیر چاپ می شود.

 *
 *
 ***
 ***
 *****
 *****

(بیشتر…)

یک نمونه کلاس کامل در جاوا

نمونه کلاسی که از به غیر از ویژگی های وراثت در جاوا از تمامی قابلیت های شی گرایی استاندارد جاوا استفاده کند.
– دو فیلد، متغیر عددی و متغیر رشته ای
– سازنده ی کامل و پیش‌فرض و کپی
– متدهای set و get برای هر دو فیلد برای حفظ قوانین کپسول سازی و چک کردن ‌مقادیر مجاز برای ذخیره کردن در دو فیلد
– متد clone برای برگرداندن یک کپی از شی جاری
– متد equals برای مقایسه کردن شی جاری با یک شی هم‌نوع دیگر
– متد toString برای چاپ کردن مقادیر تمام فیلدها
در نهایت هم یک کلاس Demo برای آزمایش تمام قابلیت های کلاس وجود دارد.

(بیشتر…)

نمونه کلاس آژانس تلفنی در جاوا

در این سورس کد شما ابتدا کلاس Person را برای مدل کردن اشخاص پیاده می کنید. سپس، کلاس Car را برای پیاده کردن ماشین‌هایی که در آژانس کار می کنند پیاده می کنید. در نهایت کلاس Agency را پیاده و بطور مناسب تست می کنید.
• کلاس Person شامل اسم، شماره ی ملی، جنسیت، سن و شماره ی گواهینامه‌ی رانندگی است.
• کلاس Car دارای اسم، سال ساخت، تعداد سرنشین و راننده است.
• کلاس Agency شامل مدیر آژانس، شماره ی تماس، آدرس و تعدادی ماشین است.
• متدهای کلاسهای Person و Car مثل اجزا سازنده ی پیش‌فرض، کامل و کپی، متدهای set و get ، equals و متد toString را پیاده کنید.
• متدهای کلاس Agency شامل اجزاء سازنده ی کپی، پیش‌فرض و کامل هستند. هم چنین، متدهای equals و toString را پیاده کنید. این کلاس دارای متدهای addCar و removeCar برای اضافه کردن ماشین‌های جدید و حذف ماشین‌های قبلی هستند.
• در کلاس تست، ابتدا نه نفر ایجاد کنید. سپس، دو آژانس ایجاد کنید و به هر کدام به ترتیب سه و چهار ماشین اضافه کنید. از نه نفر ایجاد شده دو نفر به عنوان مدیر آژانس‌ها و هفت نفر به عنوان راننده‌ی ماشین‌ها استفاده می شوند. سپس متدهای toString و equals را تست کنید. سپس، از آژانس دوم یک کپی ایجاد کنید و با استفاده از آن صحت عملکرد متد equals را هنگام مقایسه ی آژانس کپی و آژانس کپی شده استفاده کنید.
(تست کلاس بر عهده‌ی شما)

(بیشتر…)