الگوی تصویری در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک

تابعی در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک که بر حسب تعداد ردیف الگوی زیر را چاپ کند.
مثلا برای ورودی ۲ الگو به صورت زیر چاپ می شود.

 *
 *
 ***
 ***

برای ورودی ۳ الگو به صورت زیر چاپ می شود.

 *
 *
 ***
 ***
 *****
 *****

(بیشتر…)