پاک کردن حروف صدادار و چاپ آن در سی

برنامه ای بنویسید که یک رشته ای را از ورودی دریافت نموده و حروف صدادار آن را حذف و حاصل را در رشته جدیدی قرار دهد و در نهایت در صورتی که کاراکتر ابتدا و انتهای رشته حاصل یکسان بود آن را نمایش دهد در غیر این صورت عبارت No Result را نمایش دهد. ( حروف صدادار a,o,i,e,u می باشند.)
مثال: اگر رشته ورودی computer باشد، رشته نتیجه cmptr بوده و چون کاراکتر اول و آخر یکسان نیست پیام No result را نمایش دهد. حال فرض کنید ورودی millennium باشد، رشته نتیجه mllnnm بوده و چون کاراکتر اول و آخر آن یکسان است لذا عبارت mllnnm در خروجی نمایش می یابد.

(بیشتر…)

کلاس Person در جاوا نسخه ی Exception دار

نمونه کلاسی به اسم Person که از استثناها پشتیبانی می‌کند.
کلاس Person ویژگی های زیر را دارد:
ا- اسم
۲- جنسیت
۳- سن
در این کلاس نمونه، در صورتی که مقادیر غیر مجاز به کلاس داده شود، استثنای لازم تولید می‌شود تا در کلاس مشتری(دمو) بتوان استثنا را مدیریت کرد.

(بیشتر…)

گرفتن یک رشته با فاصله از ورودی و ذخیره در آرایه ی کاراکتری با تابع gets در سی و سی پلاس پلاس

برنامه ای در سی و سی پلاس پلاس که یک رشته که در آن کاراکتر فاصله هم وجود دارد را دریافت، و در یک آرایه ی کاراکتری ذخیره کند و در نهایت رشته را چاپ کند.

(بیشتر…)