کلاس Person در جاوا نسخه ی Exception دار

نمونه کلاسی به اسم Person که از استثناها پشتیبانی می‌کند.
کلاس Person ویژگی های زیر را دارد:
ا- اسم
۲- جنسیت
۳- سن
در این کلاس نمونه، در صورتی که مقادیر غیر مجاز به کلاس داده شود، استثنای لازم تولید می‌شود تا در کلاس مشتری(دمو) بتوان استثنا را مدیریت کرد.

(بیشتر…)

یک نمونه کلاس کامل در جاوا

نمونه کلاسی که از به غیر از ویژگی های وراثت در جاوا از تمامی قابلیت های شی گرایی استاندارد جاوا استفاده کند.
– دو فیلد، متغیر عددی و متغیر رشته ای
– سازنده ی کامل و پیش‌فرض و کپی
– متدهای set و get برای هر دو فیلد برای حفظ قوانین کپسول سازی و چک کردن ‌مقادیر مجاز برای ذخیره کردن در دو فیلد
– متد clone برای برگرداندن یک کپی از شی جاری
– متد equals برای مقایسه کردن شی جاری با یک شی هم‌نوع دیگر
– متد toString برای چاپ کردن مقادیر تمام فیلدها
در نهایت هم یک کلاس Demo برای آزمایش تمام قابلیت های کلاس وجود دارد.

(بیشتر…)