پیدا کردن n امین عدد فیبوناچی در سی پلاس پلاس

برنامه ای که عدد n را از ورودی دریافت کند و سپس n امین جمله از دنباله ی فیبوناچی را محاسبه و چاپ کند.

//Fibonacci 
//C++ Programming
//By: Sina Moradi
//Published by: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include
#include
using namespace std;

int main() {
	int n,fib1=1,fib2=1,t;
	cout<<"Please enter a number: ";
	cin>>n;
	for(int i=3;i<=n;i++) {
		t=fib2;
		fib2+=fib1;
		fib1=t;
	}
	cout<
              

One thought on “پیدا کردن n امین عدد فیبوناچی در سی پلاس پلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :