سورس کد ترکیب n شی از k شی ویژوال بیسیک

برنامه ای در ویژوال بیسیک دات نت که ترکیب n شی از k شی را محاسبه کند.

Public Class Form1
  'C(n,k) by Amir
  'www.samiantec.ir

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim n, k, s As Integer
    n = Val(TextBox1.Text)
    k = Val(TextBox2.Text)
    If k > n Then
      MsgBox("Error: K>N is false")
    Else
     
      s = (factorial(n)) / (factorial(k) * factorial(n - k))
      TextBox3.Text = s
    End If
  End Sub
  Function factorial(ByVal n As Integer) As ULong
    Dim m As ULong
    m = 1
    For i = 2 To n
      m = m * i
    Next
    Return m
  End Function
End Class

این برنامه الگوریتم  دیگری هم دارد .. نظر دهید

123

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :