تبدیل اعداد مبنا 2 به مبنا 10

برنامه ای در سی++ بنویسید که یک عدد در مبنا 2 دریافت کند و در مبنا 10 چاپ کند

 

//Convert Bin numeber To dec Number By Amirohsen Kasaee
//Samiantec.ir
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n,r=0;
  cin»n;
  for(int i=1;n>0;i*=2){
    r=r+((n%10)*i);
    n/=10;
  }
  cout«"Result is:"«'\t'«r;
  return 0;
}

 

1 thoughts on “تبدیل اعداد مبنا 2 به مبنا 10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :