پازل دستی اعداد در جاوا

این بازی شامل ۱۶ خانه است که اعداد ۱ تا ۱۵ به صورت تصادفی در آنها چیده شده‌اند و یکی از خانه ها خالی است. کاربر باید با جابجایی خانه خالی اعداد را مرتب کند. برای آشنایی بیش‌تر می‌توانید یکی از ویجت‌های ویندوز (ویستا یا سون) را ببینید. در صورت امکان از یک تصویر به جای اعداد استفاده کنید. برنامه باید قابلیت ثبت بهترین رکوردها (از لحاظ زمانی) را داشته باشد. هم‌چنین کاربر باید بتواند تا ۵ حرکت به عقب برگردد.
image