موفقیت در برنامه نویسی ۴

در قسمت اول و دوم و سوم این موضوع در مورد ارتباط ریاضیات و زبان انگلیسی و برنامه نویسی صحبت شد. آخرین قسمت این موضوع در مورد روش موفق شدن در برنامه نویسی به طور مستقیم است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
(بیشتر…)

موفقیت برنامه نویس در برنامه نویسی ۳

در قسمت اول و دوم این موضوع در مورد ارتباط ریاضیات و برنامه نویسی صحبت کرده بودیم. و حالا در مورد ارتباط کامپیوتر و زبان انگلیسی بحث می کنیم،
اگر ریاضیات به طور مستقیم در موفقیت در برنامه نویسی تاثیر ندارد، پس چطور یک برنامه نویس موفق باشیم؟ آیا زبان انگلیسی جواب این سوال است؟

(بیشتر…)

موفقیت برنامه نویس در برنامه نویسی

برای خیلی ها این سوال پیش می آید که چرا نمی توانند در برنامه نویسی موفق شوند؟

در جواب خیلی ها می شنویم که می گویند برنامه نویسی به ریاضیات قوی نیاز دارد. بعضی می گویند انگلیسی من ضعیف است یا به هر نحوی برنامه نویسی را به یک موضوع وابسته می کنند…

برنامه نویسی به طور مستقیم هیچ ربطی به هیچ یک از موضوعات مطرح شده ندارد. تاکید می کنم به هیچ کدام.

در این پست در مورد ربط غیرمستقیم ریاضی با برنامه نویسی بحث می کنیم.

(بیشتر…)