بازی قورباغه در جاوا

در این بازی یک قورباغه باید عرض رودخانه را با پریدن روی برگ‌هایی که با سرعت‌های مختلف در حال حرکت هستند را طی کرده و به طرف مقابل برسد. به علاوه تعدادی قایق در جهت مخالف و با سرعت‌های متفاوت در حال حرکت هستند که قورباغه نباید روی آنها بپرد یا در آب بیافتد.