کلاس Person در جاوا نسخه ی Exception دار

نمونه کلاسی به اسم Person که از استثناها پشتیبانی می‌کند.
کلاس Person ویژگی های زیر را دارد:
ا- اسم
۲- جنسیت
۳- سن
در این کلاس نمونه، در صورتی که مقادیر غیر مجاز به کلاس داده شود، استثنای لازم تولید می‌شود تا در کلاس مشتری(دمو) بتوان استثنا را مدیریت کرد.

(بیشتر…)