بازی زندگی در جاوا

این بازی توسط کامپیوتر انجام می شود. تعدادی سلول به صورت یک ماتریس n*n وجود دارند. بعضی از سلول ها زنده (رنگ زرد) و بعضی مرده (رنگ خاکستری) هستند. بعد از گذشت یک واحد زمانی (مثلاً یک ثانیه) وضعیت سلول ها طبق قوانین زیر عوض می شود. بازی با یک هسته ی اولیه شروع می شود و مراحل رشد و نمو و مرگ و میر سلول باید مرحله به مرحله نشان داده شود.
• هر سلول زنده که ۱ همسایه ی زنده دارد یا هیچ همسایه ی زنده ای ندارد، از تنهایی می میرد.
• هر سلول زنده ای که ۴ یا بیش تر همسایه ی زنده داشته باشد از کمبودهای ناشی از جمعیت زیاد می میرد.
• هر سلول زنده با 2 یا 3 همسایه ی زنده، به حیات خود ادامه می دهد.
• هر سلول مرده که 3 همسایه ی زنده داشته باشد، به دنیا می آید (یا زنده می شود)
مراحل رشد و نمو از چپ به راست نشان داده شده اند.
بازی زندگی
حداقل ۱۰ حالت جالب که منجر به تولید اشکال زیبا بشود را پیدا کنید و به کاربر اجازه دهید که آنها را بارگذاری کند.
باید زمان بین تغییر حالت ها قابل کنترل باشد (مثل آهسته، معمولی و سریع).
حداقل سایز آرایه را 20 در 40 در نظر بگیرید. اما استفاده از اندازه های خیلی بزرگتر توصیه می شود. تعداد همسایه ها در مرزها کم تر است.