پاک کردن حروف صدادار و چاپ آن در سی

برنامه ای بنویسید که یک رشته ای را از ورودی دریافت نموده و حروف صدادار آن را حذف و حاصل را در رشته جدیدی قرار دهد و در نهایت در صورتی که کاراکتر ابتدا و انتهای رشته حاصل یکسان بود آن را نمایش دهد در غیر این صورت عبارت No Result را نمایش دهد. ( حروف صدادار a,o,i,e,u می باشند.)
مثال: اگر رشته ورودی computer باشد، رشته نتیجه cmptr بوده و چون کاراکتر اول و آخر یکسان نیست پیام No result را نمایش دهد. حال فرض کنید ورودی millennium باشد، رشته نتیجه mllnnm بوده و چون کاراکتر اول و آخر آن یکسان است لذا عبارت mllnnm در خروجی نمایش می یابد.

(بیشتر…)

دریافت رشته از ورودی در سی

در زبان سی دریافت رشته با مشکلات پنهان بسیار زیادی همراه است.
برنامه نویسان معمولا از تابع gets برای دریافت رشته استفاده می کنند دریغ از این که این تابع یک مشکل بزرگ دارد.
در صورتی که از این تابع به همراه دستور scanf استفاده کنیم این مشکل ظاهر می شود.
دستور scanf وقتی که ورودی را در متغیر ذخیره می کند، بافر (حافظه موقت میانی) را پاک نمی کند. از آن جایی که تابع gets هم با بافر کار می کند در این گونه مواقع مقدار قبلی بافر را برمی گرداند.
پس باید حتما قبل از استفاده کردن از تابع gets بافر را پاک کنیم. روش های متفاوتی برای این کار وجود دارد اما این روش ها توسط بسیاری از کامپایلرها پشتیبانی نمی شوند. (با کمی جستجو در اینترنت متوجه این موضوع می شوید.)
اما در این جا من به جای تابع gets یک تابع مشابه و بسیار ساده به نام getLine نوشتم که دیگر از بافر استفاده نمی کند و می تواند یک خط کامل را (به همراه فاصله) از ورودی دریافت کند و در آرایه ی کاراکتری ذخیره کند.

(بیشتر…)

تغییر ترتیب کلمات در رشته در جاوا

برنامه ای بنویسید که بین هر دو کاراکتر یک رشته که مثل هم هستند یک * قرار دهد. مثلاً hello به hel*lo تبدیل شود. برنامه‌ی شما باید یک متد داشته باشد که ورودی آن رشته‌ی مورد نظر و خروجی آن رشته‌ی تغییر یافته باشد.

hello
>hel*lo
helllo
>hel*l*lo

(بیشتر…)

انتقال کاراکترهای x داخل رشته به انتهای آن در جاوا

برنامه‌ای بنویسید که تمام x های کوچک موجود در رشته را به آخر رشته انتقال دهد.  مثلاً xxre به  rexx و xhixhix به hihixxx تغییر می‌کند. برنامه‌ی شما باید یک متد داشته باشد که ورودی آن رشته‌ی مورد نظر و خروجی آن رشته‌ی تغییر یافته باشد.

xxre
>rexx

xhixhix
>hihixxx

xXrx
>Xrxx

(بیشتر…)