موفقیت در برنامه نویسی ۴

در قسمت اول و دوم و سوم این موضوع در مورد ارتباط ریاضیات و زبان انگلیسی و برنامه نویسی صحبت شد. آخرین قسمت این موضوع در مورد روش موفق شدن در برنامه نویسی به طور مستقیم است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
(بیشتر…)