چاپ زیر رشته ی در حال تکرار در رشته در جاوا

متدی بنویسید که یک رشته را دریافت کند وبزرگترین زیر رشته ای که هم در ابتدا وهم درانتها تکرار شده است مانند
abxyab ->ab

//Java Programming
//By: fayadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.*;
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter an string: ");
		String s=input.next();
		s=s.toLowerCase();
		System.out.println(p(s));
	}
	static String p( String s){
		String f="";
		for (int i=0;i < s.length()/2;i++){
			if(s.substring(0,i+1).equals(s.substring(s.length()-i-1)))
				f+= s.substring(0,i+1);
		}return f;
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :