چاپ اعداد n تا صفر به صورت بازگشتی

متدی بازگشتی که عدد n را از آرگومان بگیرد و اعداد n تا صفر را زیر هم چاپ کند.

/*
 Recursive Print N to 0
 29 Feb 2016
 Java Language
 By: Sina Moradi
 http://Samiantec.ir
 */

import java.util.*;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter n :");
		int n=input.nextInt();
		print(n);
	}

	public static void print(int n) {
		if (n>=0) {
			System.out.println(n);
			print(n-1);
		}
	}

}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :