پیدا کردن طول یک رشته در جاوا

برنامه ای بنویسید که طول یک رشته را پیدا کند.

//String Length
//Java Programming
//By: Sina Moradi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.Scanner;

class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		System.out.print("Please enter an string: ");
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		String s = input.nextLine();
		System.out.print("Length : " + s.length());
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :