نمونه سوال هایی از الگوریتم – قسمت اول

در ادامه چند سوال الگوریتم و پاسخ آن ها را می بینید. در حل برخی از این سوال ها می توان از حلقه ها استفاده کرد که کار را بسیار ساده تر می کند. ولی من در حل هیچ کدام از سوال ها از حلقه استفاده نکردم.
در صورتی که روش بهتری برای حل هر کدام از سوال ها مد نظر دارید لطفا در بخش نظرات بنویسید. نظر فراموش نشود.

۱- الگوریتمی بنویسید که مضارب عدد ۲ را تا ۱۰۰۰ یکی یکی تولید و چاپ نماید.

1- شروع
2- 2 را در i قرار بده
3- اگر i>1000 سپس برو به 7
4- مقدار i را بنویس
5- نتیجه ی i+2 را در i قرار بده
6- برو به 3
7- پایان

۲- الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت و مقدار زیر را محاسبه کند.

1/3+1/6+1/9+…+1/n

1- شروع
2- عدد طبیعی n را بگیر
3- اگر n%3<>0 سپس برو 2
4- 0 را در p قرار بده
5- اگر n<3 سپس برو به 9 6- نتیجه ی p+1/n را در p قرار بده 7- نتیجه ی n-3 را در n قرار بده 8- برو به 5 9- مقدار p را بنویس 10- پایان ۳- الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی n و حقیقی x را دریافت و مقدار زیر را محاسبه کند.

1+x+x^2+…+x^n

1- شروع
2- عدد طبیعی n و حقیقی x را بگیر
3- 1 را در i و x را در p و نتیجه ی 1+x را در s قرار بده
4- اگر i=n سپس برو به 9
5- نتیجه ی p*x را در p قرار بده
6- نتیجه ی s+p را در s قرار بده
7- نتیجه ی i+1 را در i قرار بده
8- برو به 4
9- مقدار s را بنویس
10- پایان

۴- الگوریتمی بنویسید که بدون استفاده از متغیر سومی محتویات دو متغیر را جابجا نماید.

1- شروع
2- عدد A و B را بگیر
3- نتیجه ی A+B را در A قرار بده
4- نتیجه ی A-B را در B قرار بده
5- نتیجه ی A-B را در A قرار بده
6- مقدار A و B را بنویس
7- پایان

نویسنده: سینا مرادی
منبع: سامینتک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :