شمردن اعداد زوج و شمردن اعداد بخش پذیر بر ۳ در سی پلاس پلاس

برنامه ای بنویسید که n عدد را از ورودی دریافت کرده و تعداد عدادی که بر ۳ بخش پذیر است و تعداد اعداد زوج را بشمارد.

/*
Count of divisible 2 and 3
C++ Programming
3 Dec 2015
By: Sina Moradi
http://Samiantec.ir
SinaMoradi121@gmail.com
*/

#include
#include
using namespace std;

int main() {
  int n,x,d2=0,d3=0;
  cout<<"Please enter count:";
  cin>>n;
  for(int i=0;i>x;
    if(x%2==0)
      d2++;
    if(x%3==0)
      d3++;
  }
  cout<<"D2: "<
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :