ساختن مستطیل با *و+ در جاوا

برنامه ای بنویسید که خروجی ان بصورت زیر باشد

****+
***+*
**+**
*+***
+****

//Java Programming
//By:faryadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.Scanner;

public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		for (int i=1;i <= 5;i++)
		{
			for (int j=1;j <= 5;j++)
			{
				if (6 - i == j)
				{
					System.out.print("+");
				}
				else
				{
					System.out.print("*");
				}
			}
			System.out.println();
		}
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :