حل سری شامل فاکتوریل در سی پلاس پلاس

برنامه‌ای بنویسید که n را از ورودی بخواند و سری زیر را محاسبه کند.

S=1/n!+(n-1)!/2+3/(n-2)! … + 1

(توضیحات تکمیلی: این سری تا زمانی پیدا می‌کند که به عدد یک برسیم، اما عامل محدود کننده‌ی دیگر فاکتوریل است! یعنی تا زمانی اعضا را با هم جمع می‌کنیم که در محاسباتمان به فاکتوریل یک عدد منفی نرسیم! پس ممکن است این سری به ۱ منتهی نشود! ولی در هر حال به جرئت نمی‌توان گفت این سوال اشکال دارد.)

/*
 Seri
 12 Dec 2015
 C++ Language
 By: Sina Moradi
 http://Samiantec.ir
 */
#include
using namespace std;

int main() {
  int n=6;
  float f=1;
  for(int i=2;i<=n;i++) {
    f*=i;
  }
  float s=1/f;
  for(int i=2;i<=n;i++) {
    f=f/(n-i+2);
    if(i%2==0) {
      s+=f/i;
    }
    else {
      s+=i/f;
    }
    if(f/i==1) {
      break;
    }
  }
  cout<
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :