حذف کاراکتر از رشته در جاوا

برنامه ای بنویسید که یک رشته ویک عددn دریافت کندوخروجی آن ،رشته ای باشد که کاراکتری که درمحل n قرار دارد،حذف شده باشد.
kitten ->  kiten

//Remove an character from string
//Java Programming
//By: faryadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.*;
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner e=new Scanner(System.in);
		System.out.println("1 reshte vared kon:");
		String s=e.nextLine();
		System.out.println("1 addad vared kon:");
		int n=e.nextInt();
		if(n<=s.length()){
	    for(int i=0;i
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :