تغییر ترتیب کلمات در رشته در جاوا

برنامه ای بنویسید که بین هر دو کاراکتر یک رشته که مثل هم هستند یک * قرار دهد. مثلاً hello به hel*lo تبدیل شود. برنامه‌ی شما باید یک متد داشته باشد که ورودی آن رشته‌ی مورد نظر و خروجی آن رشته‌ی تغییر یافته باشد.

hello
>hel*lo
helllo
>hel*l*lo

//Java Programming
//By: Faryadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.Scanner;
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		String s=input.nextLine();
		System.out.println(star(s));
	}

	public static String star(String s)
	{
		String res="";
		for (int i=0;i < s.length() - 1;i++)
		{
			char c=s.charAt(i);
			char d=s.charAt(i + 1);
			if (c == d)
				res += c + "*";
			else
				res += s.charAt(i);
		}
		res += s.charAt(s.length() - 1);
		return res;
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :