تشکیل لوزی ( روش اول) در جاوا

برنامه ای بنویسید که شکل زیر را درست کند

  *
 ***
*****
 ***
  *

//Tashkile lowzi
//Java Programming
//By: Faryadi
//Website: Samiantec.ir
import java.util.Scanner;

class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		int z,n=input.nextInt();
		//Enter only odd number
		for (int i=0;i <  n ;i++)
		{
			if (i < n / 2 + 1)
				z = i;
			else
				z = n - i - 1;
			for (int j=0;j < n / 2 - z ;j++)
				System.out.print(" ");
			for (int j=0;j < 2 * z + 1 ;j++)
				System.out.print("*");
			System.out.println();
		}
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :