تبدیل ثانیه به ساعت و دقیقه و ثانیه در سی پلاس پلاس

برنامه ای که ثانیه را از ورودی دریافت و آن را به ساعت و دقیقه و ثانیه تبدیل می کند. مثلا ۳۶۶۳ ثانیه، یک ساعت و یک دقیقه و سه ثانیه است.

3663
>1:1:3

//Extract Seconds
//C++ Programming
//By: Sina Moradi
//Website: Samiantec.ir
#include 
using namespace std;

int main() {
  int a,h,m,s;
  cin>>a;
  h=a/3600;
  m=a%3600/60;
  s=a%3600%60;
  cout<
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :