تابع عدد تصادفی بین دو عدد در ویژوال بیسیک

تابعی بنویسید که دو عدد صحیح را بگیرد و بین آن دو عدد یک عدد صحیح را به طور تصادفی برگرداند.

 'Random number By Amirmohsen Kasaee
 'E-mail:Amirmohsen_kasaee@hotmail.com
 'Website: Samiantec.ir
 Function GetRandom(ByVal Min As Integer, ByVal Max As Integer) As Integer
    Dim Generator As System.Random = New System.Random()
    Return Generator.Next(Min, Max)
  End Function

 

1 thoughts on “تابع عدد تصادفی بین دو عدد در ویژوال بیسیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :