بزرگ ترین مجموع در جاوا

مثلث زیر اگر از راس مثلث شروع کنید و از طریق خانه ‌های مجاور به سمت پایین حرکت کنید. بزرگ ترین مجموعی که می توانید به دست آورید برابر ۲۳ است.


3
7 4
2 4 6
8 5 9 3

حال بزرگترین مجموع را در مثلث زیر پیدا کنید. دقت کنید که ۱۶۳۸۴ حالت مختلف وجود دارد. هدف ما این نیست که تمام حالتهای مختلف را امتحان کنیم، بلکه دنبال یک راه حل هوشمندانه هستیم.

 

75
95 64
17 47 82
18 35 87 10
20 04 82 47 65
19 01 23 75 03 34
88 02 77 73 07 63 67
99 65 04 28 06 16 70 92
41 41 26 56 83 40 80 70 33
41 48 72 33 47 32 37 16 94 29
53 71 44 65 25 43 91 52 97 51 14
70 11 33 28 77 73 17 78 39 68 17 57
91 71 52 38 17 14 91 43 58 50 27 29 48
63 66 04 68 89 53 67 30 73 16 69 87 40 31
04 62 98 27 23 09 70 98 73 93 38 53 60 04 23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :