برنامه Hello World در سی شارپ

برنامه ای در سی شارپ که در صفحه کنسول یک متن ساده را چاپ می کند.

//Hello World
//C# Programming
//By: Sina Moradi
//Website: Samiantec.ir

namespace Program {
  class Main {
   static void main() {
     //This is just a comment
     System.Console.WriteLine("Hello World.\nThis is my first console program in c#.");
     System.Console.ReadKey();
   }
  }
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :