اعداد دو جهته در جاوا

برنامه ای بنویسید که نشان دهد عدد دوجهته است یا خیر؟عدد دوجهته مانند
123321

//Adaade do jahate 
//Java Programming
//By: Faryadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.Scanner;

class Main
{ 
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner e=new Scanner(System.in);
      int a=e.nextInt();
		int b = a  ,f=0,y=0;
		for ( int i=0 ; ;i++){
			y=b%10;
			f=(f+y)*10;
			b=b/10;
			if ( b==0){
				f=f/10;
				break;
			}
		}
		if ( a==f)
			System.out.println(" yes ");
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




Enter Captcha Here :