آموزش نرم افزار Matlab – قسمت دوم

موضوعات این قسمت از آموزش:
فرمت نمایش اعداد
انواع متغیرها
جملات توضیحی
اعداد مختلط
بعضی از توابع ریاضی در متلب
راهنمای متلب
فایل های متنی یا m-فایل ها

فرمت نمایش اعداد
در متلب می توان فرمت نمایش اعداد را تغییر داد، یعنی دقت ظاهری نتیجه قابل‌تغییر است. فرمت نمایش پیش فرض short است که نتیجه را تا چهاررقم اعشار نمایش می دهد. انواع فرمت ها به صورت زیر است:

short, long, short e, long e, short g, long g, hex, + , …

حالا از دستور فرمت می توانیم فرمت نمایش اعداد را به صورت زیر تغییر دهیم:

>>format [option]

مثلا:

>>format long

فرمت long نتیجه را تا دقت ۱۶ رقم اعشار نمایش می دهد.

انواع متغیرها
قبل‌تر با متغیرها آشنا شده بودیم. متغیر ها نیازی به تعریف ندارند، پس می توانستیم بلافاصله به آن ها مقدار بدهیم.(خود متلب زمانی که ما به متغیری که وجود ندارد مقدار می دهیم، آن متغیر را به صورت خودکار در حافظه ایجاد می کند.)
متغیرها و اعداد در حالت عادی از نوع دقت مضاعف تعریف می شوند که در برنامه های بزرگ حافظه ی زیادی اشغال می کند که ممکن است لازم نباشد. برای تغییر نوع متغیر می توان از قالب دستور زیر استفاده کرد:

>>varName = TypeName(value)

مثلا:

>>a=single(3.14159265)

عدد پی با دقت متغیر single در a ذخیره می شود.

double : نقطه اعشار با دقت مضاعف (8 بايت)
struct : نوع تعريف شده توسط کاربر
single: نقطه اعشار (4 بايت)
uint8 : عدد صحيح بی علامت 8 بيتی
uint16 : عدد صحيح بی علامت 16 بيتی
uint32  : عدد صحيح بی علامت 32 بيتی
uint64  : عدد صحيح بی علامت 64 بيتی
int8  :  عدد صحيح 8 بيتی
int16  : عدد صحيح 16 بيتی
int32  : عدد صحيح 32 بيتی
int64  : عدد صحيح 64 بيتی

جملات توضیحی
گاهی لازم می شود در طول نوشتن برنامه هایمان یک یادداشتی هم برای خودمان کنار یک دستور خاص بنویسیم تا در آینده با نگاه کردن به آن یادداشت توضیحاتی را در مورد آن برنامه یا یک کد خاص به یاد بیاوریم یا بتوانیم به متلب بگوییم که یک یا چند خط کد خاص را هنگام اجرا نادیده بگیرد. کافیست قبل از آن متن یا کد از علامت % استفاده کنیم:

>>%My first comment in MATLAB

اعداد مختلط
اعداد در متلب فراتر از مجموعه ی اعداد حقیقی، یعنی اعداد مختلط تعریف شده است:

>>a=5i+3
     a=
          5i+3

>>b=6;

>>a+b
     ans=
         5i+9

حالا به کمک توابع زیر می توان با اعداد مختلف عملیات های جدیدتری انجام دهید:

تابع abs: این تابع اندازه ی عدد مختلط را بر می گرداند.

تابع angle: این تابع زاویه ی عدد مختلط را بر می گرداند.

تابع real: این تابع قسمت حقیقی عدد مختلط را بر می گرداند.

تابع imag: این تابع قسمت موهومی عدد مختلط را بر می گرداند.

تابع conj: این تابع مزدوج عدد مختلط را بر می گرداند.
مثلا:

>>a=4i;

>>abs(a)
     ans=
          2

>>angle(a)
     ans=
          0

>>real(a)
     ans=
          0

>>imag(a)
     ans=
          4

>>conj(a)
     ans=
          4i

بعضی از توابع ریاضی در متلب
قبل تر با بعضی از توابع ریاضی که مرتبط با اعدادمختلط بودند، آشنا شدید. در متلب توابع ریاضی زیر از پیش تعریف شده اند:

تابع log10: این تابع لگاریتم در مبنای ده یک عدد را محاسبه می کند.

تابع acos: این تابع آرک کسینوس یک زاویه را محاسبه می کند.

تابع exp: این تابع e^x را محاسبه می کند. e عدد نپر است.

تابع asin: این تابع آرک سینوس یک زاویه را محاسبه می کند.

تابع fix: این تابع قسمت اعشار یک عدد را قطع می کند.

تابع acosh: این تابع آرک کسینوس هایپربولیک یک زاویه را محاسبه می کند.

تابع round: این تابع عدد اعشار را به نزدیک ترین عدد گرد می کند.

تابع rem: این تابع باقیمانده ی تقسیم صحیح را بر می گرداند.

>>rem(x,y)

مثلا:

>>rem(7,3)
     ans=
          1

تابع asinh: این تابع آرک سینوس هایپربولیک یک زاویه را محاسبه می کند.

تابع gcd: این تابع ب م م دو عدد را محاسبه می کند.

تابع sign: این تابع علامت دو عدد را محاسبه می کند. برای اعداد مثبت، یک، برای اعداد منفی، منفی یک و در غیر این صورت صفر را بر می گرداند.

تابع atan: این تابع آرک تانژانت یک زاویه را محاسبه می کند.

تابع lcm: این تابع ک م م دو عدد را محاسبه می کند.

تابع sqrt: این تابع رادیکال عدد را محاسبه می کند.

تابع atanh: این تابع آرک تانژانت هایپربولیک یک زاویه را محاسبه می کند.

تابع log: این تابع لگاریتم در مبنای طبیعی یک عدد را محاسبه می کند.

راهنمای متلب
در منوی help این نرم افزار به راحتی می توانید به توضیحات و مثال ها دسترسی پیدا کنید، اما با کمک سه دستور زیر هم این کار امکان پذیر است:

demo
help
lookfor

فایلهای متنی یا m-فایلها
تا الان همه ی دستورات را به صورت تک خطی و در پنجره ی Command Window می نوشتیم. اما برای پروژه های بزرگ تر نمی توان از این روش استفاده کرد.
در متلب می توانیم تمام دستورات را در فایل های اسکریپت متلب ذخیره کنیم و به یکباره دستورات را اجرا کنیم. پسوند این فایل ها m است.

نویسنده: سینا مرادی
منبع: سامینتک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :