آرایه ای از الگوی دنباله ی ریاضی در جاوا

برنامه ای که یک عدد طبیعی n را دریافت و خروجی آن آرایه ای باشد که از الگوی زیر پیروی کند:

{1،1،2،1،2،3،1،2،3،4،…،1،2،3،…،n }

// {1،1،2،1،2،3،1،2،3،4،...،1،2،3،...،n }
//Java Programming
//By: Sina Moradi
//Website: Samiantec.ir
import java.util.*;

public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("n= ");
		int n=input.nextInt();
		for(int i=1;i<=n;i++)
			for(int j=1;j<=i;j++)
				System.out.print(j+" ");
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :