موفقیت برنامه نویس در برنامه نویسی

برای خیلی ها این سوال پیش می آید که چرا نمی توانند در برنامه نویسی موفق شوند؟

در جواب خیلی ها می شنویم که می گویند برنامه نویسی به ریاضیات قوی نیاز دارد. بعضی می گویند انگلیسی من ضعیف است یا به هر نحوی برنامه نویسی را به یک موضوع وابسته می کنند…

برنامه نویسی به طور مستقیم هیچ ربطی به هیچ یک از موضوعات مطرح شده ندارد. تاکید می کنم به هیچ کدام.

در این پست در مورد ربط غیرمستقیم ریاضی با برنامه نویسی بحث می کنیم.

(بیشتر…)