امواج تلفن همراه، تهدیدی در برابر سلامت بشر


هر زمان که تلفن همراه شما روشن می شود، EMF دارای ضرر بالقوه منتشر می کند. عوارض جانبی احتمالی می تواند به الگوهای اختلال در خواب تا تغییر در DNA محدود شود. بسیاری از مردم نمی توانند بدون تلفن همراه خود، کار کنند. اما می توانید از خودتان در برابر خطر محافظت نمایید.

(بیشتر…)