سیگنالهای رادیویی به کشف رمز و راز موضوعات ناشناخته کمک می کنند.

به این سیگنالها که پالس‌های رادیویی کوتاهی با عمری در حدود تنها چند میلی ثانیه و انرژی برابر با انرژی که خورشید در 10000 سال منتشر می کند، انفجار رادیویی سریع (FRB) گفته می شود.

(بیشتر…)