حدس کلمه ی عبور در جاوا

فرض کنید رمز عبور شما فقط از ارقام تشکیل شده است. هر بار که می خواهید وارد سیستم شوید کامپیوتر از شما سه رقم را در مکان های i ام، j ام و k ام می خواهد. مثلاً، اگر رمز عبور 531278 باشد و کامپیوتر از شما رقم دوم، سوم و پنجم را بخواهد، پاسخ صحیح 317 خواهد بود. در فایل keylog.txt پنجاه کلید موفقیت آمیز اخیر کاربر ذخیره شده‌اند. با این فرض که i<j<k است، کوچک ترین معتبر را که با این فایل همخوانی دارد را پیدا کنید.

مخفی کردن تصویر در جاوا

در این پروژه یک فایل bmp و یک فایل متنی وجود دارند. شما باید فایل bmp را باز کنید و در اطلاعات مربوط به پیکسل‌ها فایل متنی را جایگذاری کنید. بدین ترتیب که هر پیکسل رنگی شامل سه رنگ و 24 بیت یا 3 بایت است. هر بایت یک عدد بین 0 تا 255 است که میزان رنگ مربوطه را مشخص می کند. کدام از بایت‌ها می توانند 1 بیت را در خود حمل کنند. به عنوان مثال، اگر کد رنگ برابر 155 باشد، کم ارزش ترین بیت برابر 1 است. اگر ما بخواهیم بیت 0 را در این رنگ جایگذاری کنیم، باید کم ارزش‌ترین بیت را برابر 0 قرار دهیم. لذا کد رنگ به 154 تغییر می کند. اما اگر بیت مورد نظر ما برای کدگذاری 1 باشد، تغییری در کد این رنگ نمی دهیم.
در حالت کلی، ما فایل متنی را به صورت کاراکتر به کاراکتر می خوانیم. هر کاراکتر شامل 8 بیت است و هر کدام از بیت‌ها در یک کد رنگ قرار می گیرند. لذا، برای کدگذاری سه کاراکتر به هشت پیکسل رنگی نیازمند هستیم.