آینده ی سامینتک – بزرگ ترین پروژه های سامینتک

در سامینتک پروژه هایی در حال تکمیل شدن هستند که برخی از آن ها در مراحل انتهایی به سر می برند و در حال آزمایش هستند و برخی از آن ها هم با سرعت کم تری پیش می روند. برخی از این پروژه ها به اندازه ای بزرگ و ارزشمند…

روش ثبت نام در سامینتک

همان طور که می دانید برخی از مطالب آموزش برنامه نویسی سامینتک مانند کتاب آموزش زبان سی پلاس پلاس و کتاب آموزش زبان جاوا و کتاب آشنایی با الگوریتم و اصول اولیه برنامه نویسی و آموزش اصول و مبانی برنامه نویسی متلب و ... به صورت پست قفل شده ارائه…

متن زیبا – سقوط عشق

یک نفر آمد قرارم را گرفت برگ و بار و شاخسارم را گرفت چهار فصل من بهار بود ، حیف باد پاییزی بهارم را گرفت اعتباری داشتم در پیش عشق با نگاهی اعتبارم را گرفت عشق یا چیزی شبیه عشق بود آمد و دار و ندارم را گرفت ... من…