ساختمان داده صف Queue در جاوا

صف یا Queue یک حافظه ی First In - First Out است. یعنی داده ای که زودتر در این حافظه قرار می‌گیرد، زودتر از همه هم از حافظه خارج می‌شود. معمولا برای صف متدهای زیر تعریف می‌شود: متد insert: یک داده به انتهای صف اضافه می‌کند. متد delete: داده ی…

ساختمان داده پشته Stack در جاوا

پشته یا Stack یک حافظه ی First in - Last out است. یعنی داده ای که زودتر در این حافظه قرار می‌گیرد، دیرتر از همه هم از حافظه خارج می‌شود. معمولا برای پشته متدهای زیر تعریف می‌شود: متد push: یک داده به انتهای پشته اضافه می‌کند. متد pop: آخرین داده…

سطح معدل دانشجو در سی پلاس پلاس

برنامه ای که معدل دانشجو را بخواند و متناسب با آن جملاتی چاپ کند: اگر بالاتر یا مساوی از ۱۸ باشد بنویسد شما دانشجوی بسیار خوبی هستید، اگر بین ۱۵ تا ۱۸ باشد بنویسد شما دانشجوی خوبی هستید، اگر بین ۱۲ تا ۱۵ باشد بنویسد شما دانشجوی نرمال هستید، اگر…