کلاس Person در جاوا نسخه ی Exception دار

نمونه کلاسی به اسم Person که از استثناها پشتیبانی می‌کند. کلاس Person ویژگی های زیر را دارد: ا- اسم ۲- جنسیت ۳- سن در این کلاس نمونه، در صورتی که مقادیر غیر مجاز به کلاس داده شود، استثنای لازم تولید می‌شود تا در کلاس مشتری(دمو) بتوان استثنا را مدیریت کرد.…

الگوی تصویری در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک

تابعی در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک که بر حسب تعداد ردیف الگوی زیر را چاپ کند. مثلا برای ورودی ۲ الگو به صورت زیر چاپ می شود. * * *** *** برای ورودی ۳ الگو به صورت زیر چاپ می شود. * * ***…

یک نمونه کلاس کامل در جاوا

نمونه کلاسی که از به غیر از ویژگی های وراثت در جاوا از تمامی قابلیت های شی گرایی استاندارد جاوا استفاده کند. - دو فیلد، متغیر عددی و متغیر رشته ای - سازنده ی کامل و پیش‌فرض و کپی - متدهای set و get برای هر دو فیلد برای حفظ…

نمونه کلاس آژانس تلفنی در جاوا

در این سورس کد شما ابتدا کلاس Person را برای مدل کردن اشخاص پیاده می کنید. سپس، کلاس Car را برای پیاده کردن ماشین‌هایی که در آژانس کار می کنند پیاده می کنید. در نهایت کلاس Agency را پیاده و بطور مناسب تست می کنید. • کلاس Person شامل اسم،…

کلاس مستطیل در جاوا

برنامه ای که بتواند کلاس مستطیل را با ویژگی های زیر در جاوا شبیه سازی کند، ۱- هر مستطیل با مختصات دو نقطه مشخص می شود. ۲- متدهایی برای محاسبه طول و عرض و محیط و مساحت مستطیل ۳- متدهای پیش‌فرض مقایسه ی دو مستطیل و متد toString و equals…