حل سری شامل فاکتوریل در سی پلاس پلاس

برنامه‌ای بنویسید که n را از ورودی بخواند و سری زیر را محاسبه کند. S=1/n!+(n-1)!/2+3/(n-2)! ... + 1 (توضیحات تکمیلی: این سری تا زمانی پیدا می‌کند که به عدد یک برسیم، اما عامل محدود کننده‌ی دیگر فاکتوریل است! یعنی تا زمانی اعضا را با هم جمع می‌کنیم که در محاسباتمان…

سطح معدل دانشجو در سی پلاس پلاس

برنامه ای که معدل دانشجو را بخواند و متناسب با آن جملاتی چاپ کند: اگر بالاتر یا مساوی از ۱۸ باشد بنویسد شما دانشجوی بسیار خوبی هستید، اگر بین ۱۵ تا ۱۸ باشد بنویسد شما دانشجوی خوبی هستید، اگر بین ۱۲ تا ۱۵ باشد بنویسد شما دانشجوی نرمال هستید، اگر…