حل سری شامل فاکتوریل در سی پلاس پلاس

برنامه‌ای بنویسید که n را از ورودی بخواند و سری زیر را محاسبه کند. S=1/n!+(n-1)!/2+3/(n-2)! ... + 1 (توضیحات تکمیلی: این سری تا زمانی پیدا می‌کند که به عدد یک برسیم، اما عامل محدود کننده‌ی دیگر فاکتوریل است! یعنی تا زمانی اعضا را با هم جمع می‌کنیم که در محاسباتمان…

ساختمان داده لیست پیوندی Linked List در جاوا

لیست پیوندی نوعی از ساختمان داده برای حافظه است و ذخیره ی داده ها است. اما لیست پیوندی بر خلاف آرایه و ... محدودیت مکانی ندارد و هر تعداد داده ای می‌توان در آن قرار داد. لیست پیوندی در اصل از یک گره یا Node به اسم head تشکیل شده…

ساختمان داده صف Queue در جاوا

صف یا Queue یک حافظه ی First In - First Out است. یعنی داده ای که زودتر در این حافظه قرار می‌گیرد، زودتر از همه هم از حافظه خارج می‌شود. معمولا برای صف متدهای زیر تعریف می‌شود: متد insert: یک داده به انتهای صف اضافه می‌کند. متد delete: داده ی…

ساختمان داده پشته Stack در جاوا

پشته یا Stack یک حافظه ی First in - Last out است. یعنی داده ای که زودتر در این حافظه قرار می‌گیرد، دیرتر از همه هم از حافظه خارج می‌شود. معمولا برای پشته متدهای زیر تعریف می‌شود: متد push: یک داده به انتهای پشته اضافه می‌کند. متد pop: آخرین داده…
1 2 3 9