چاپ آرایه از آخر رو به اول به صورت بازگشتی

متدی بازگشتی بنویسید که یک آرایه را از آرگومان بگیرد و آرایه را از آخر رو به اول زیر هم چاپ کند.

/*
 Recursive Print Array Reverse
 29 Feb 2016
 Java Language
 By: Sina Moradi
 http://Samiantec.ir
 */

import java.util.*;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter array size :");
		int size=input.nextInt();
		int array[]=new int[size];
		for(int i=0; i0) {
			System.out.println(array[size-1]);
			printReverse(array,size-1);
		}
	}

}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 1 =